Boeken

 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Profetie in de geschiedenis

  De didache, het onderwijs van de apostelen – Arjan de Kok 2014 De Didache is een vroeg christelijk geschrift dat wordt gedateerd aan het begin van de tweede eeuw. Bij de selectie van de canon werd het niet inbegrepen in de Bijbel. Daarna is het in de vergetelheid geraakt, totdat het in 1873 in Istanbul (toen Constantinopel) in een ander geschrift werd teruggevonden. Gezien de vele verwijzingen van de kerkvaders naar de Didache kan het geschrift als gezaghebbend worden gezien. Als mogelijke reden van het niet opnemen in de canon wordt onder meer genoemd dat de episcopale structuur van de kerk bij het kiezen van de canon ingeburgerd was. De…

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie in de geschiedenis
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Waarschuwende profetie

  Er zijn meningen die waarschuwende profetiën een vorm vinden die oud-testamentisch is. Martha Lucia is voorbede-generaal bij de International Christian Ministries Network en publiceerde “De wachter” in 2002. Martha Lucia beschrijft haar eigen ontwikkeling en zoektocht in het verstaan van Gods stem. Ze komt met een duiding van profetie die zij typeert als de wachter-profeet. Iemand die vooral waarschuwende woorden uitspreekt. Eerst kwam ze in conflict met  1 Kor. 14: 3 waarin stichting, vermaning en bemoediging naar voren komt. Maar ze komt tot de conclusie dat God een nieuwe dimensie van het profetische onthult en de wachter als vorm van profetie herstelt. Veel van haar boek is dan ook gestoeld…

  Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwende profetie
 • Boeken,  Profetie naar personen

  Dromen een geschenk van God – Ronald en Maresca van der Molen

  Dromen een geschenk van God – 2015 – door Ronald en Maresca van der Molen. Ronald en Maresca hebben een boeiend boek over dit onderwerp geschreven. Ze kiezen voor een combi van wetenschap, literatuur, de Bijbel en hun eigen ervaringen. Aan het einde van ieder hoofdstuk stellen ze een aantal vragen en hebben ze ruimte voor notities weergegeven. Dromen worden onderverdeeld in verwerkingsdromen en dromen met een boodschap. Verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen dag vindt plaats via dromen. Dromen met een boodschap hebben een rechtstreeks of symbolisch karakter. Er wordt onderscheid gemaakt in waarschuwende, bemoedigende, inzichts, richting, creatieve en voorspellende dromen. “Dromen en visioenen doorbreken menselijke weerstanden en…

  Reacties uitgeschakeld voor Dromen een geschenk van God – Ronald en Maresca van der Molen
 • Boeken,  Profetie naar personen

  Prophecy and heal the sick- Matt Helland

  Prophecy and heal the sick. Het boek van Matt Helland is verfrissend. Matt schrijft leesbaar en enthousiast, maar ook praktisch en toepasbaar. Hij komt met praktische voorbeelden die de lezer in staat stellen om zich deze in te leven, maar ook om ze zelf toe te passen. Wel wordt de lezer opgeroepen om of mensen om zich heen te verzamelen die hem de waarheid durven vertellen of in groepsverband op te trekken en zo elkaar te stimuleren te leren en ontwikkelen. In zijn boek verwijst hij naar oude en recente leermeesters. Het bouwt voort op de wijze uitspraken die door andere zijn gedaan en dat maakt het boek interessant. Matt…

  Reacties uitgeschakeld voor Prophecy and heal the sick- Matt Helland
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Profetie in de gemeente

  Visie op profetie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk (juni 2013). Deze is hier te downloaden. Streeft ernaar te profeteren – J.G. Brienen, 2000. De scriptie is hier te downloaden: Streef ernaar te profeteren – ds. G.J. Brienen 2000

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie in de gemeente
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  De dans van de blinde bruid, Henk van Wijk

  Henk van Wijk is lid van de Nederlands Gereformeerde kerk en gewijd als apostel in de Katholiek Apostolische Kerk. Een bruidegom en een bruid dansen. De Heer zegt: kijk eens beter. De bruid leidt de dans. Kijk nog eens. De bruid is blind. Korte weergave van een gezicht van een voorganger van een bloeiende Evangelisch – Luthers gemeente. De bruid in dit gezicht is beeld van de kerk die de bruidegom leidt en zelf niet ziet. Henk van Wijk schetst in dit boek hoe de kerk er uit zou moeten zien en hoe zij nu is. Hij behandeld onder meer de thema’s wezen en roeping van de kerk, de gaven…

  Reacties uitgeschakeld voor De dans van de blinde bruid, Henk van Wijk
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Profeteer! Bruce Collins

  Profeteer! Een praktische gids om uw profetische gave te ontwikkelen, Bruce Collins 2000 Bruce Collins is verbonden aan de Anglicaanse kerk in Engeland en verantwoordelijk voor het internationale netwerk van New Wine. Hij heeft vele gelovigen geholpen hun gave van profetie te ontwikkelen. In zijn boek gaat hij in op de basisbeginselen om profetie te beoefenen, bepleit hij ruimte om deze gave te ontwikkelen en geeft hij richting aan de wijze waarop dat gedaan kan worden. Hij onderbouwt zijn stellingen stelselmatig met tekstverwijzingen en geeft in een beknopt aantal woorden inhoud aan zijn betoog. Een boek dat wel iets weg heeft van een standaardwerk. Hij gaat in op zijn eigen…

  Reacties uitgeschakeld voor Profeteer! Bruce Collins
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Profetie, onmisbaar in de christelijke gemeente, ds. M.D. Geuze

  Profetie, onmisbaar in de christelijke gemeente, ds. M.D. Geuze, 2004 ds. M.D. Geuze (hervormd predikant te Nunspeet) heeft zelf de gave van profetie en schreef in 2004 dit boek . Samenvatting: Profetie: een boodschap van God ontvangen en doorgeven aan de christelijke gemeente, hier en nu. Is dat nog voor ons? Of is de Geest daarmee opgehouden na de voltooiing van het Nieuwe Testament? Die laatste vraag is eeuwenlang met ‘ja’ beantwoord, omdat profetie als prediking werd verstaan. Maar dat antwoord is niet echt bevredigend. De Bijbel stelt profetie en prediking/onderwijs niet gelijk en zegt ook nergens dat profetie niet meer nodig is. Telkens zijn er gelovigen geweest die aandacht…

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie, onmisbaar in de christelijke gemeente, ds. M.D. Geuze
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie

  Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie A. Hobé en J.L.M. Straetemans – juni 2013 Voor het profetisch overleg in juni 2013 stelde de Hersteld Apostolische Zendingkerk haar visie op profetie op. U kunt Visie Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie onder aan deze webpagina downloaden. Eerst wordt de historie beschreven. In 1827 vertelde de Schotse predikant Story dat er mensen met bijzondere geestesgaven in zijn gemeente waren. In 1828 vond er in het Duitse plaatsje Karlshuld onder pastoor Johan E.G. Lutz profetie plaats in de gemeente. In 1831 vond in Londen onder Edward Irving profetie in de gemeente plaats. Omdat dit in het kerkverband niet paste leidde dit tot…

  Reacties uitgeschakeld voor Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Profetie in context – drs. Mark Peter van der Bijl

  Profetie in context – drs. Mark Peter van der Bijl (2013) Mark Peter is opgegroeid in een evangelische – charismatische omgeving. Hij heeft een HBO opleiding theologie gevolgd, waarna hij aan de VU zijn master haalde met als specialisatie “Pentecostal Theology”. Zijn boek gaat over de noodzaak om profetieën te toetsen. Hij onderzoekt hoe dat al dan niet plaatsvindt in drie christelijke bewegingen, de pinkster-, charismatische en Vineyard beweging. Voor de pinksterbeweging gebruikt hij de boeken en publicaties van Donald Gee, William K. Kay en Cecil M. Robeck. De charismatische beweging onderzoekt hij Michael Harper, Don Basham, Graham Cooke, Wayne Grudem en Clifford Hill. Voor de Vineyard beweging raadpleegt hij…

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie in context – drs. Mark Peter van der Bijl