Boeken

 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Profetie in de geschiedenis

  De didache, het onderwijs van de apostelen – Arjan de Kok 2014 De Didache is een vroeg christelijk geschrift dat wordt gedateerd aan het begin van de tweede eeuw. Bij de selectie van de canon werd het niet inbegrepen in de Bijbel. Daarna is het in de vergetelheid geraakt, totdat het in 1873 in Istanbul (toen Constantinopel) in een ander geschrift werd teruggevonden. Gezien de vele verwijzingen van de kerkvaders naar de Didache kan het geschrift als gezaghebbend worden gezien. Als mogelijke reden van het niet opnemen in de canon wordt onder meer genoemd dat de episcopale structuur van de kerk bij het kiezen van de canon ingeburgerd was. De…

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie in de geschiedenis
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Profetie, onmisbaar in de christelijke gemeente, ds. M.D. Geuze

  Profetie, onmisbaar in de christelijke gemeente, ds. M.D. Geuze, 2004 ds. M.D. Geuze (hervormd predikant te Nunspeet) heeft zelf de gave van profetie en schreef in 2004 dit boek . Samenvatting: Profetie: een boodschap van God ontvangen en doorgeven aan de christelijke gemeente, hier en nu. Is dat nog voor ons? Of is de Geest daarmee opgehouden na de voltooiing van het Nieuwe Testament? Die laatste vraag is eeuwenlang met ‘ja’ beantwoord, omdat profetie als prediking werd verstaan. Maar dat antwoord is niet echt bevredigend. De Bijbel stelt profetie en prediking/onderwijs niet gelijk en zegt ook nergens dat profetie niet meer nodig is. Telkens zijn er gelovigen geweest die aandacht…

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie, onmisbaar in de christelijke gemeente, ds. M.D. Geuze
 • Profetie overstijgend

  Tongentaal en profetie

  Tongentaal en profetie: een verslag van het studieverlof van ds. Berto Lampen verbonden aan de Goede Herder Kerk in Epe. Ds. Lampen is een PKN predikant die zijn studieverlof gebruikt heeft om de onderwerpen tongentaal en profetie te onderzoeken. Hij legt goede verbanden vanuit de Bijbel naar de praktijk, die hij goed weet te onderbouwen. Ook koppelt hij zijn studie aan wetenschappelijk onderzoek. Hij verwijst naar dr. Carl Peterson, een hersenspecialist aan de Oral Roberts University in Tulsa. Deze constateerde dat er een gedeelte van ons brein dat weinig gebruikt werd, juist actief wordt op het moment dat er in tongentaal wordt gesproken. Ook worden er stoffen vrijgezet die een…

  Reacties uitgeschakeld voor Tongentaal en profetie
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996

  Jack Deere is een voormalig associate professor Oude Testament aan de Dallas Theological Seminary. In dit boek houdt hij ons een spiegel voor. Hij beschrijft de hoge inschatting van zijn eigen kennis en de interpretatie die hij had van de Bijbel. Vervolgens vertelt hij zijn weg om Gods stem op een andere manier direct te verstaan. Daarin komt hij met vele voorbeelden wat er goed én niet zo goed is gegaan in zijn eigen zoektocht. Daardoor neemt hij de lezer goed mee in zijn levensverhaal en ontwikkelingen. Kwetsbaarheid is voor hem een belangrijke rol gaan spelen in de intieme relatie met God en de mensen. Vervolgens koppelt hij kwetsbaarheid aan…

  Reacties uitgeschakeld voor Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Als geen Ander, dr. Gert Kwakkel (2014)

  Als geen Ander, dr. Gert Kwakkel (2014). Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zijn 25-jarige verbintenis aan deze universiteit was mede de aanleiding tot de samenstelling van deze bundel. Gert Kwakkel schrijft: Komt profetie nog voor als gave van de Geest in de christelijke kerk? Bestudering van Petrus’ pinksterpreek in Handelingen 2 laat zien dat er maar één antwoord op deze vraag mogelijk is: ja, zeker! p134 De belofte van de gave van profetie is zeker. De vervulling daarvan hangt niet af van een bepaalde vorm. Waar niet alles duidelijk is, is het goed je te concentreren op dat wat het wel is. Dan…

  Reacties uitgeschakeld voor Als geen Ander, dr. Gert Kwakkel (2014)
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012

  Dit boek gaat in op de diverse wijzen waarop profetie benut kan worden in het brengen van het evangelie en werpt terug op de basis en de bron van waaruit we dit willen doen. Het moedigt aan om te oefenen in een veilige en gecontroleerde setting en geeft aan de hand van een voorbeeld in Noorwegen aan hoe belangrijk het is Gods boodschap door te geven als die op ons hart geplaatst wordt. Stibbe onderscheid twee typen van profetisch evangeliseren: type A is wanneer een christen iets ontvangt over een niet-christen en type B is wanneer de Heilige Geest een openbaring geeft aan een niet-christen. Het geeft aan waarom het…

  Reacties uitgeschakeld voor Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012
 • Boeken,  Profetie naar personen

  Prophecy and heal the sick- Matt Helland

  Prophecy and heal the sick. Het boek van Matt Helland is verfrissend. Matt schrijft leesbaar en enthousiast, maar ook praktisch en toepasbaar. Hij komt met praktische voorbeelden die de lezer in staat stellen om zich deze in te leven, maar ook om ze zelf toe te passen. Wel wordt de lezer opgeroepen om of mensen om zich heen te verzamelen die hem de waarheid durven vertellen of in groepsverband op te trekken en zo elkaar te stimuleren te leren en ontwikkelen. In zijn boek verwijst hij naar oude en recente leermeesters. Het bouwt voort op de wijze uitspraken die door andere zijn gedaan en dat maakt het boek interessant. Matt…

  Reacties uitgeschakeld voor Prophecy and heal the sick- Matt Helland
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Profeteer! Bruce Collins

  Profeteer! Een praktische gids om uw profetische gave te ontwikkelen, Bruce Collins 2000 Bruce Collins is verbonden aan de Anglicaanse kerk in Engeland en verantwoordelijk voor het internationale netwerk van New Wine. Hij heeft vele gelovigen geholpen hun gave van profetie te ontwikkelen. In zijn boek gaat hij in op de basisbeginselen om profetie te beoefenen, bepleit hij ruimte om deze gave te ontwikkelen en geeft hij richting aan de wijze waarop dat gedaan kan worden. Hij onderbouwt zijn stellingen stelselmatig met tekstverwijzingen en geeft in een beknopt aantal woorden inhoud aan zijn betoog. Een boek dat wel iets weg heeft van een standaardwerk. Hij gaat in op zijn eigen…

  Reacties uitgeschakeld voor Profeteer! Bruce Collins
 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie

  Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie A. Hobé en J.L.M. Straetemans – juni 2013 Voor het profetisch overleg in juni 2013 stelde de Hersteld Apostolische Zendingkerk haar visie op profetie op. U kunt Visie Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie onder aan deze webpagina downloaden. Eerst wordt de historie beschreven. In 1827 vertelde de Schotse predikant Story dat er mensen met bijzondere geestesgaven in zijn gemeente waren. In 1828 vond er in het Duitse plaatsje Karlshuld onder pastoor Johan E.G. Lutz profetie plaats in de gemeente. In 1831 vond in Londen onder Edward Irving profetie in de gemeente plaats. Omdat dit in het kerkverband niet paste leidde dit tot…

  Reacties uitgeschakeld voor Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie