Informatie

  • Informatie

    Cursussen

    Door de jaren heen zijn we in contact gekomen met een aantal opleidingen en cursussen, die we graag met jullie delen. Sommigen noemen het profetenscholen (met nadruk op karakterbouw), anderen scholen of opleidingen van profetie. Er zijn verschillende niveaus waarop wordt les gegeven, vaak is het de bedoeling of wens dat men dan eerst de basis volgt voordat men verder groeit. Anderen beogen een introductie van de gave van profetie te brengen. Dan zijn er nog speciale toepassingen zoals profetisch schilderen. Er is gelukkig een scala aan opleidingen en cursussen te volgen in Nederland. De hier genoemde zijn bedoeld als voorbeeld. Iedereen blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de cursus of…

  • Bijeenkomsten,  Informatie

    Bijeenkomsten

    Van 2015 tot en met 2017 zijn er diverse bijeenkomsten gehouden over verschillende onderwerpen die met profetie te maken hebben: Hieraan voorafgaand zijn er vele ontmoetingen geweest waarbij we in de Bezinningsgroep Profetie naar elkaars opvattingen over profetie geluisterd hebben, elkaar bevraagd hebben en kennis en liefde met elkaar gedeeld hebben. Bezinningsgroep De bezinningsgroep profetie bestaat uit leiders en vertegenwoordigers van diverse kerken, denominaties en christelijke bewegingen die direct of indirect betrokken zijn bij de profetische bediening in Nederland. De leden van de bezinningsgroep zijn bereid om buiten hun eigen bediening/kerk/beweging zich aan anderen te verbinden voor het gemeenschappelijk belang van het grotere geheel, het hele lichaam van Jezus.Door middel…