Informatie

Bijeenkomsten

Van 2015 tot en met 2017 zijn er diverse bijeenkomsten gehouden over verschillende onderwerpen die met profetie te maken hebben:

Hieraan voorafgaand zijn er vele ontmoetingen geweest waarbij we naar elkaars opvattingen over profetie geluisterd hebben, elkaar bevraagd hebben en kennis en liefde met elkaar gedeeld hebben.

Vorige bijeenkomsten:

Thema: de rol van profetie in evangelisatie

Op donderdag 14 januari 2016 van 19.00 – 21.30 uur organiseert de Bezinningsgroep profetie een open bijeenkomst over profetie en evangelisatie. Om 17.30 uur is er gelegenheid om samen een maaltijd te gebruiken.

Programma:

Leiding van de avond: drs. Gert-Jan Brienen
Verslaglegging: dr. Bert de Ruiter

19.00 uur opening door drs. Gert-Jan Brienen
19.15 uur Ron Becker, voorganger Crossroads Rotterdam over de rol van profetie in het
evangeliseren in een plaatselijke gemeente
19.45 uur Martien Timmer AA, directeur 3xM over de rol van profetie in het evangeliseren in de maatschappij
20.15 korte koffiepauze
20.30 uur gesprek met elkaar en gelegenheid om vragen te stellen
21.20 uur formuleren van enkele conclusies
21.30 uur sluiting

Locatie: Kantoor Missie Nederland, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen.

Toetsen van profetie

Op donderdag 1 oktober 2015 van 09.30 – 13.00 uur organiseerde de Bezinningsgroep profetie een open bijeenkomst over het toetsen van profetie in Amersfoort. Ds. M.D. Geuze, emeritus predikant in de PKN te Nunspeet en Jacques Straetemans uit de Apostolische Zendingkerk bespraken hun visie op toetsing, waarna de deelnemers uit allerlei kerken geanimeerd met elkaar in gesprek gingen.

Het thema toetsen van profetie is gekozen omdat hiervoor duidelijke aanwijzingen in de Bijbel gegeven worden. Bij het uitblijven van toetsen kan grote schade ontstaan. De vraag hoe we dan kunnen toetsen kleuren we verder in op 1 oktober 2015.

Voor een orientatie op de code die de NPR hanteert, click hier

Bezinningsgroep

De bezinningsgroep profetie bestaat uit leiders en vertegenwoordigers van diverse kerken, denominaties en christelijke bewegingen die direct of indirect betrokken zijn bij de profetische bediening in Nederland. De leden van de bezinningsgroep zijn bereid om buiten hun eigen bediening/kerk/beweging zich aan anderen te verbinden voor het gemeenschappelijk belang van het grotere geheel, het hele lichaam van Jezus.
Door middel van deze bezinningsgroep willen we meewerken aan het terugbrengen van de gave van profetie in de Kerk in Nederland. De bezinningsgroep is een platform voor ontmoeting, toerusting, kruisbestuiving, bemoediging en gebed zijn, waarin ruimte is voor de veelkleurigheid van omgaan met de gave van profetie in Nederland. De bezinningsgroep komt drie keer per jaar bijeen om met elkaar een profetisch gerelateerd thema te bespreken.

Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomsten