Informatie

Cursussen

Door de jaren heen zijn we in contact gekomen met een aantal opleidingen en cursussen, die we graag met jullie delen. Sommigen noemen het profetenscholen (met nadruk op karakterbouw), anderen scholen of opleidingen van profetie. Er zijn verschillende niveaus waarop wordt les gegeven, vaak is het de bedoeling of wens dat men dan eerst de basis volgt voordat men verder groeit. Anderen beogen een introductie van de gave van profetie te brengen. Dan zijn er nog speciale toepassingen zoals profetisch schilderen. Er is gelukkig een scala aan opleidingen en cursussen te volgen in Nederland. De hier genoemde zijn bedoeld als voorbeeld. Iedereen blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de cursus of opleiding die men volgt.

Profetenschool

Door Living in Your Destiny worden profetenscholen gegeven. Het wordt een profetenschool genoemd omdat de nadruk ligt op de karaktervorming van degene die (gaat) profeteren. Er zijn drie scholen waarvan het de bedoeling is dat men in die volgorde deelneemt omdat er een opbouw in de scholen zit. Klik hier voor meer info, opgave kan via de website van LIYD voor Profetenschool 1, Profetenschool 2, Profetenschool 3.

Nederland Zoekt

Nederland Zoekt heeft een aparte pagina op haar website voor cursussen, workshops, huddles en leergemeenschappen om kerken in Nederland verder te helpen de gave van profetie te ontwikkelen onder het motto: Kerken willen wel, maar… Klik hier voor meer info, opgave kan via de speciale pagina

Ruach – School van Profetie

Organiseert regelmatig scholen voor profetie in Nederland en daarbuiten. Deze scholen kennen verschillende niveau’s. Niveau 1 betreft bijvoorbeeld de begrippen – informatie – demonstratie en activatie. Wil je meer weten en waar en wanneer deze scholen gehouden worden? Voor meer info klik hier.

Trainingen Evangelisch Werkverband

Het Evangelisch Werkverband (EWV) organiseert diverse trainingen in het kader van groeien in de gaven van de Geest. Profetie maakt daar onderdeel van uit.

Profetisch schilderen

Naast het spreken van woorden lezen we in de Bijbel dat God ook spreekt door bijvoorbeeld handelingen of voorwerpen. Vandaar dat er de laatste tijd meer belangstelling komt om via artistieke uitingen daar vorm aan te geven, bijvoorbeeld door profetisch schilderen. Klik hier voor een aantal voorbeelden van mensen die hiermee bezig zijn en daar workshops en cursussen in geven.

Introductiecursus

Deze cursus voor drie bijeenkomsten is samengesteld door ds. M.D.Geuze (1942), emeritus predikant van de Hervormde Gemeente in Nunspeet. De cursus bevat zowel theorie als een aantal oefeningen. Hij is bestemd voor allen die belangstelling hebben voor de gave van profetie en de bediening van profeet, in het bijzonder voor hen die leiding geven in de christelijke gemeenten. Klik hier voor meer info.

Reacties uitgeschakeld voor Cursussen