Informatie

Cursussen

Er zijn verschillende soorten profetenscholen, cursussen en workshops op het gebied van profetie. Hier brengen we er een aantal naar voren.

There is More!

Het Evangelisch Werkverband (EWV) organiseert grote en kleinere bijeenkomsten in het kader van groeien in de gaven van de Geest. Profetie maakt daar onderdeel van uit. Kijk voor data en locaties op deze speciale website.

Introductiecursus

Deze cursus voor drie bijeenkomsten is samengesteld door ds. M.D.Geuze (1942), emeritus predikant van de Hervormde Gemeente in Nunspeet. De cursus bevat zowel theorie als een aantal oefeningen. Hij is bestemd voor allen die belangstelling hebben voor de gave van profetie en de bediening van profeet, in het bijzonder voor hen die leiding geven in de christelijke gemeenten. Klik hier voor meer info, opgeven kan via email.

Profetenschool

Door Living in Your Destiny worden profetenscholen gegeven. Het wordt een profetenschool genoemd omdat de nadruk ligt op de karaktervorming van degene die (gaat) profeteren. Er zijn drie scholen waarvan het de bedoeling is dat men in die volgorde deelneemt omdat er een opbouw in de scholen zit. Klik hier voor meer info, opgave kan via de website van LIYD voor Profetenschool 1, Profetenschool 2, Profetenschool 3.

Nederland Zoekt

Nederland Zoekt heeft een aparte pagina op haar website voor cursussen, workshops, huddles en leergemeenschappen om kerken in Nederland verder te helpen de gave van profetie te ontwikkelen onder het motto: Kerken willen wel, maar… Klik hier voor meer info, opgave kan via de speciale pagina

New Life West

Organiseert regelmatig scholen voor profetie in Nederland en daarbuiten. Deze scholen kennen verschillende niveau’s. Niveau 1 betreft bijvoorbeeld de begrippen – informatie – demonstratie en activatie. Wil je meer weten waar en wanneer deze scholen gehouden worden schrijf dan een email. Voor meer info klik hier.

Profetisch schilderen

Naast het spreken van woorden lezen we in de Bijbel dat God ook spreekt door bijvoorbeeld handelingen of voorwerpen. Vandaar dat er de laatste tijd meer belangstelling komt om via artistieke uitingen daar vorm aan te geven, bijvoorbeeld door profetisch schilderen. Klik hier voor een aantal voorbeelden van mensen die hiermee bezig zijn en daar workshops en cursussen in geven.

Reacties uitgeschakeld voor Cursussen