Toetsen en beoordelen

 • Toetsen en beoordelen

  Toetsen en beoordelen

  In de bijbel wordt op diverse plaatsen aangegeven dat het beoordelen van profetieën belangrijk is, zie onder andere 1 Kor. 14:29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 1 Tess. 5:21 Onderzoek alles, behoud het goede De bijbel is minder expliciet in het aangeven wie dat moet doen. Uit bovenstaande verzen kunnen we afleiden dat toetsing als eerste plaatsvindt door degene die een profetie ontvangt. Is de profetie werkelijk van God ontvangen en zit er geen ruis op de lijn van eigen belangen, gedachten en emoties? Zie de gedragscode. Daarna zal toetsing door anderen moet gebeuren. Wie die anderen zijn…

  Reacties uitgeschakeld voor Toetsen en beoordelen
 • Toetsen en beoordelen

  Gedragscode

  De Nederlandse Profetische Raad hanteert de code zoals we deze hieronder vermelden. Deze is hier te downloaden als Word bestand: Bijbelse principes rondom de ethiek en het protocol van de nieuwtestamentische profetische bediening. Het is de beste code die er tot op heden te vinden is. Reageer als er een verbeteringen mogelijk zijn of als er een andere code is die beter is. De code luidt als volgt: Bijbelse principes rondom de ethiek en het protocol van de nieuwtestamentische profetische bediening Van: John Paul Jackson en Marc Dupont Redactieteam: John Paul Jackson, Marc Dupont, Loren Sanford, Jim Goll en Bobby Connor Inleiding Binnen de hedendaagse Gemeente kan de term ‘profetische…