Doneer

Vanuit onze visie en missie zien we de noodzaak om onderwijs en onderzoek te laten plaatsvinden over een gezonde manier om profetie te beoefenen tot welzijn van iedereen. Steun onderwijs en onderzoek naar gezonde profetie en doneer!

Voor een 0,2 FTE plaats aan een universiteit of HBO zal gemiddeld een bedrag nodig zijn van 20.000 per jaar. Dit is een minimale aanstelling om tot goede resultaten te komen. Als we denken aan plaatsing bij diverse opleidingscentra dan zal dit bedrag zoveel meer bedragen als het aantal plaatsingen.

Vandaar dat we vragen om onze activiteiten ruimhartig te steunen.

De Stichting Profetie is goedgekeurd als ANBI.

Graag uw bijdrage overmaken naar:

Stichting Profetie

Zielhorsterweg 77

3813 ZX Amersfoort

RSIN nummer: 864381591

Bankrekening NL45 ABNA 0115 6577 97

Steun onderwijs en onderzoek naar gezonde profetie en doneer!