Artikelen

  • Artikelen

    Profetische prediking

    Ds. M.D. Geuze heeft een artikel geschreven naar aanleiding van het proefschrift ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension in preaching’ dr. C.M.A. van Ekris, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en studieleider van ‘Areopagus’, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB (Inwendige Zendingsbond). Wat bijzonder is aan de(ze) studie is dat het een empirische analyse biedt van profetische prediking. Het profetische wordt niet bestudeerd vanuit een theologische opvatting over wat profetische prediking is of zou moeten zijn. Het profetische wordt gereconstrueerd (in elkaar gezet vanuit gegevens zoals het oorspronkelijk was) van bestaande praktijken van prediking in de Christelijke gemeente’ Na een aantal overwegingen…

    Reacties uitgeschakeld voor Profetische prediking