Artikelen

Profetische prediking

Ds. M.D. Geuze heeft een artikel geschreven naar aanleiding van het proefschrift ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension in preaching’ dr. C.M.A. van Ekris, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en studieleider van ‘Areopagus’, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de IZB (Inwendige Zendingsbond).

Wat bijzonder is aan de(ze) studie is dat het een empirische analyse biedt van profetische prediking. Het profetische wordt niet bestudeerd vanuit een theologische opvatting over wat profetische prediking is of zou moeten zijn. Het profetische wordt gereconstrueerd (in elkaar gezet vanuit gegevens zoals het oorspronkelijk was) van bestaande praktijken van prediking in de Christelijke gemeente’

Na een aantal overwegingen over bedieningen en profetische prediking komt ds. M.D. Geuze met een aantal kenmerken voor profetische predikers die tot nadenken stemmen. Vervolgens verwoord hij een zevental criteria voor toetsing van profetische prediking. Deze criteria maken het voor bijvoorbeeld een kerkenraad gemakkelijker om te beoordelen of de prediking inderdaad profetisch was.

Hiermee geven we een hulpmiddel voor hen die graag verder willen groeien in profetische prediking of het toetsen ervan.

Reacties uitgeschakeld voor Profetische prediking