Welkom op profetie.nl

Hartelijk welkom op onze site.

Op 28 september 2022 is de Stichting Profetie opgericht om te bevorderen dat er op een gezonde wijze met de gave van profetie wordt omgegaan. Zie onze visie en missie.

Als einddoel zien we dat iedere kerk en christen in Nederland en daarbuiten op een gezonde wijze invulling geeft aan de gave van profetie ten dienste van ieder mens, kerk en samenleving.

Om daaraan te werken bevorderen we onderwijs en onderzoek aan universiteit en HBO. Op deze manier geven we de leidinggevenden een gereedschap set mee om hiermee aan de slag te gaan voor zichzelf én voor de christenen waar zij leiding aan geven. Op deze wijze willen we tot zegen zijn voor allen!

Daarnaast verbinden we ons graag aan netwerken om de opgedane kennis en onderwijs verder te verspreiden., zoals bijvoorbeeld MissieNederland

Wil je weten wat het kost, kijk dan op onze pagina Doneer