Jaarverslag en financieel overzicht

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019 Netwerk Bezinning Profetie

  • Informatie verstrekking

Door veranderende wetgeving moest de website migreren. We hebben gelijk de gelegenheid genomen om deze in een nieuw jasje te steken om beter aan te sluiten bij de huidige tijd. Om beter vindbaar te zijn hebben we het domein profetie.nl aangekocht. Kijk gerust eens op www.profetie.nl

In 2019 zijn zes nieuwsberichten verzonden, vier naar de hele maillijst en één naar de leiders in kerk en profetie en één naar de leiders in profetie. Onderscheid is aangebracht om makkelijker vragen voor te kunnen leggen aan een specifieke groep. Daarvoor ontstond behoefte omdat we de open avonden alleen bij uitzondering gaan doen.

  • Bijeenkomsten

Op 8 mei 2018 hebben we een bijeenkomst belegd waarbij we kerkleiders en profeten hebben uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van een korte casus in het PKN Dienstencentrum in Utrecht. Daarvoor heeft geen enkele leider uit de kerk zich opgegeven. Wel was er gelijktijdig een MissieNederland activiteit waar twee leiders naar toe gingen en niet naar onze bijeenkomst konden komen.

Op 25 november 2019 werd er in samenwerking met de NZR een middag georganiseerd over “Profetie in de samenleving, theologie en missionaire praktijk”. De sprekers waren

  • Philip Peacock, Executive Secretary for Justice and Witness van de World Communion of Reformed Churches
  • Annemarthe Westerbeek, coördinator Micha Nederland
  • Alexander Emoghene, Pastor van de Claypot Church International Capelle a/d IJssel en Rotterdam en vertegenwoordiger Samen Kerk in Nederland (SKIN)
  • Martien Timmer, directeur 3xM en voorzitter bezinningsgroep profetie

Korte inhoudsweergave: Op deze middag kwam een breed spectrum aan de orde van sociale gerechtigheid tot geleid door God spreken in de samenleving. Een verslag volgt nog.

  • Verbinden

Op 21 juni 2019 waren we aanwezig op het symposium “Doof de Geest niet uit” georganiseerd door de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en MissieNederland. Opvallend was dat er grote overlap is tussen de wijze waarop er tegen profetie wordt aangekeken door deze verschillende gremia. Wellicht is goede daden doen die door de een wel en de ander niet als profetisch wordt geduid het enige essentiële verschil.

Naar aanleiding hiervan zijn er bezoeken afgelegd bij diverse leidende figuren in de Rooms Katholieke Kerk om over het onderwerp profetie verder te spreken. Er staan nog wat vragen uit, waarop nog geen antwoord is gegeven.

Eind 2018/begin 2019 werd er door leidende figuren in de Gereformeerde Bond een predikanten contio gehouden over profetie. Naar aanleiding daarvan verscheen een aantal artikelen hierover in het Reformatorisch Dagblad. We hebben met alle drie de schrijvers van de artikelen contact op genomen om met elkaar door te spreken over profetie. Één heeft er geregeerd en gezegd dat hij zich niet specifiek op het onderwerp profetie wil richten maar breed theologisch wil bezig zijn.

  • Onderzoek

De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit start in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor christenen in Nederland. Zie www.vu.nl/profetie. Verwacht wordt dat de resultaten in 2020 gepubliceerd worden.

  • Inkomsten en kosten

We hebben ons gevestigd bij MissieNederland. Dat houdt in dat MissieNederland ons kantoor- en postadres is en dat zij de boekhouding voeren over de geringe inkomsten en uitgaven. Er zijn geen andere faciliteiten ter beschikking voor het netwerk. Allen gebruiken op een andere manier beschikbaar gestelde faciliteiten, hetzij vanuit een andere werkgever of vanuit privé.

Naast aankoop website € 242 en hosting website € 187 zijn er diverse kosten gemaakt voor € 68.

  • Aantal uren

De voorzitter had ingeschat 100 uur ter beschikking te kunnen stellen, dat zijn er 150 geworden te verdelen in werk aan website 40, organiseren dagen en bezoek symposia 40, bezoeken leiders kerk en profetie 30, presentatie NZR 30, overig 10.

Reacties uitgeschakeld voor Jaaroverzicht 2019