Boeken,  Profetie overstijgend

Waarschuwende profetie

Er zijn meningen die waarschuwende profetiën een vorm vinden die oud-testamentisch is.

Martha Lucia is voorbede-generaal bij de International Christian Ministries Network en publiceerde “De wachter” in 2002.

Martha Lucia beschrijft haar eigen ontwikkeling en zoektocht in het verstaan van Gods stem. Ze komt met een duiding van profetie die zij typeert als de wachter-profeet. Iemand die vooral waarschuwende woorden uitspreekt. Eerst kwam ze in conflict met  1 Kor. 14: 3 waarin stichting, vermaning en bemoediging naar voren komt. Maar ze komt tot de conclusie dat God een nieuwe dimensie van het profetische onthult en de wachter als vorm van profetie herstelt. Veel van haar boek is dan ook gestoeld op de oud-testamentische profeten. Ze trekt de lijn naar Jezus die “een wee” uitspreekt over steden Chorazim en Kapernaum, de schriftgeleerden en Farizeëen (Matt. 23:13-36) en Jeruzalem.
Een wachter spreekt deze waarschuwende woorden uit, waarbij het de bedoeling is dat een voorbidder op de bres gaat staan en zo verandering teweeg kan brengen. Een wachter kan niet in alle gevallen zelf de voorbidder zijn. God zoekt naar bidders uit de groep waar het over gaat, naar iemand “onder hen”, zie Ez. 22:30 en Jer. 5:1 die op de bres willen staan. Soms mag een wachter zelf niet bidden. De eenheid tussen de wachter-profeet en de voorbidder zijn essentieel om tot verandering te komen.

Als wij met God meewerken en wij de gebeurtenissen herkennen dan zullen deze op Gods Kairos moment (de tijd die Hij als gelegenheid hiervoor creëert) gebeuren. Als wij dat moment niet aangrijpen zal God zoeken naar een nieuw Kairos moment, maar God wil ons hiervoor gebruiken. Dit spreekt aan in dit boek en zet aan tot nadenken hoe we zelf in actie kunnen komen op Gods Kairos moment in ons leven!

Ze gaat regelmatig in op het binnendringen van geesten in de gemeente, gebieden en gewesten en het verbreken van deze invloeden. Hoewel deze invloeden bestaan is het de vraag of onze gerichtheid niet meer op God zelf moet zijn. Onze Heer is een jaloers God. Is aandacht geven aan anderen dan goed en wijs? Toen Petrus Annanias en Safira confronteerde was dat met de waarheid. Er staat niet dat een geest van misleiding en bedrog de net gevormde gemeente wilde binnenkomen. Te bestellen bij bol.com

Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwende profetie