Boeken,  Profetie naar personen

Dromen een geschenk van God – Ronald en Maresca van der Molen

Dromen een geschenk van God – 2015 – door Ronald en Maresca van der Molen. Ronald en Maresca hebben een boeiend boek over dit onderwerp geschreven. Ze kiezen voor een combi van wetenschap, literatuur, de Bijbel en hun eigen ervaringen. Aan het einde van ieder hoofdstuk stellen ze een aantal vragen en hebben ze ruimte voor notities weergegeven. Dromen worden onderverdeeld in verwerkingsdromen en dromen met een boodschap. Verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen dag vindt plaats via dromen. Dromen met een boodschap hebben een rechtstreeks of symbolisch karakter. Er wordt onderscheid gemaakt in waarschuwende, bemoedigende, inzichts, richting, creatieve en voorspellende dromen. “Dromen en visioenen doorbreken menselijke weerstanden en creëren ruimte in mensen … Het verbreedt hun horizon en zet aan tot ongewone handelingen”. (p.42) Deze typering geldt ook voor de gelijkenissen of parabelen die Jezus vertelde, Zijn verhaal ging over de muur van hun weerstand heen, raakte hen in het hart waardoor barrières geslecht werden van binnen uit. Mensen in de Bijbel en in de afgelopen tijd werden geïnspireerd door dromen, “zagen” oplossingen voor ingewikkelde problemen en kregen leiding/aanwijzingen van God. Als we ons realiseren dat door de visioenen van Cornelius en Petrus en hun gehoorzame handelingen een keerpunt in de zending ontstaat dan onderstreept dit de rol die dromen en visioenen hebben in het communiceren van God met ons. Albert Einstein ontving zijn relativiteitstheorie via een droom toen hij 16 jaar was. 95% van de dromen gaat over jezelf, slechts 5% over een ander. De dromen in de Bijbel voor anderen of over de toekomst zijn profetische dromen werden gegeven aan koningen of aan adviseurs van koningen over de toekomst van hun koninkrijk (p78), personen met een profetische gave of in leiderschap. Dromen worden gegeven op de gebieden waar we verantwoordelijk voor zijn of invloed op kunne uitoefenen. Droomuitleg is een poging de symbolische taal van het onderbewuste te begrijpen (p77) Het belangrijkste is om volledig afhankelijk te zijn van de Heilige Geest (p76). Dit omdat “Alleen God weet wat dromen betekenen” Genesis 40:8. Een waarschuwing is op zijn plaats. Neem nooit een belangrijke beslissing op één symbolische droom, zonder verdere bevestiging via de andere wegen waarop God tot je spreekt en je leidt (bijv: vrede in je hart, raad van anderen, bijbelverzen die tot je hart / verstand spreken, Gods stille zachte stem, profetie enz.) p80. Een juiste interpretatie van de droom is heel belangrijk, dromen zijn niet het enige middel waarop God tot ons spreekt. En het verdient aanbeveling om eerst een paar jaar je te richten op eigen dromen en daarna pas op anderen en dan nog met grote voorzichtigheid. Het boek legt de vinger bij een onderwerp dat in de huidige kerk weinig aandacht krijgt, in tegenstelling tot de vroege kerk waar dromen en visioenen een belangrijke plaats innamen. Het rationele denken van Aristoteles heeft de westerse kerk erg beïnvloed en de aandacht voor het intuïtieve leven met God sterk verminderd. Wat mij aanspreekt is dat er evenwicht is tussen het vragen van aandacht voor dromen, het leren onderscheiden waar ze over gaan, het met grote voorzichtigheid interpreteren en het relateren aan andere manieren waarop God tot ons spreekt. Het zet aan tot nader overdenken en toe te laten dat dromen een goede geestelijke plaats in ons leven innemen tot zegen van Zijn Koninkrijk!

Reacties uitgeschakeld voor Dromen een geschenk van God – Ronald en Maresca van der Molen