Profetie overstijgend

 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Profetie in de geschiedenis

  De didache, het onderwijs van de apostelen – Arjan de Kok 2014 De Didache is een vroeg christelijk geschrift dat wordt gedateerd aan het begin van de tweede eeuw. Bij de selectie van de canon werd het niet inbegrepen in de Bijbel. Daarna is het in de vergetelheid geraakt, totdat het in 1873 in Istanbul (toen Constantinopel) in een ander geschrift werd teruggevonden. Gezien de vele verwijzingen van de kerkvaders naar de Didache kan het geschrift als gezaghebbend worden gezien. Als mogelijke reden van het niet opnemen in de canon wordt onder meer genoemd dat de episcopale structuur van de kerk bij het kiezen van de canon ingeburgerd was. De…

  Reacties uitgeschakeld voor Profetie in de geschiedenis
 • Profetie overstijgend

  Tongentaal en profetie

  Tongentaal en profetie: een verslag van het studieverlof van ds. Berto Lampen verbonden aan de Goede Herder Kerk in Epe. Ds. Lampen is een PKN predikant die zijn studieverlof gebruikt heeft om de onderwerpen tongentaal en profetie te onderzoeken. Hij legt goede verbanden vanuit de Bijbel naar de praktijk, die hij goed weet te onderbouwen. Ook koppelt hij zijn studie aan wetenschappelijk onderzoek. Hij verwijst naar dr. Carl Peterson, een hersenspecialist aan de Oral Roberts University in Tulsa. Deze constateerde dat er een gedeelte van ons brein dat weinig gebruikt werd, juist actief wordt op het moment dat er in tongentaal wordt gesproken. Ook worden er stoffen vrijgezet die een…

  Reacties uitgeschakeld voor Tongentaal en profetie
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996

  Jack Deere is een voormalig associate professor Oude Testament aan de Dallas Theological Seminary. In dit boek houdt hij ons een spiegel voor. Hij beschrijft de hoge inschatting van zijn eigen kennis en de interpretatie die hij had van de Bijbel. Vervolgens vertelt hij zijn weg om Gods stem op een andere manier direct te verstaan. Daarin komt hij met vele voorbeelden wat er goed én niet zo goed is gegaan in zijn eigen zoektocht. Daardoor neemt hij de lezer goed mee in zijn levensverhaal en ontwikkelingen. Kwetsbaarheid is voor hem een belangrijke rol gaan spelen in de intieme relatie met God en de mensen. Vervolgens koppelt hij kwetsbaarheid aan…

  Reacties uitgeschakeld voor Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012

  Dit boek gaat in op de diverse wijzen waarop profetie benut kan worden in het brengen van het evangelie en werpt terug op de basis en de bron van waaruit we dit willen doen. Het moedigt aan om te oefenen in een veilige en gecontroleerde setting en geeft aan de hand van een voorbeeld in Noorwegen aan hoe belangrijk het is Gods boodschap door te geven als die op ons hart geplaatst wordt. Stibbe onderscheid twee typen van profetisch evangeliseren: type A is wanneer een christen iets ontvangt over een niet-christen en type B is wanneer de Heilige Geest een openbaring geeft aan een niet-christen. Het geeft aan waarom het…

  Reacties uitgeschakeld voor Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Waarschuwende profetie

  Er zijn meningen die waarschuwende profetiën een vorm vinden die oud-testamentisch is. Martha Lucia is voorbede-generaal bij de International Christian Ministries Network en publiceerde “De wachter” in 2002. Martha Lucia beschrijft haar eigen ontwikkeling en zoektocht in het verstaan van Gods stem. Ze komt met een duiding van profetie die zij typeert als de wachter-profeet. Iemand die vooral waarschuwende woorden uitspreekt. Eerst kwam ze in conflict met  1 Kor. 14: 3 waarin stichting, vermaning en bemoediging naar voren komt. Maar ze komt tot de conclusie dat God een nieuwe dimensie van het profetische onthult en de wachter als vorm van profetie herstelt. Veel van haar boek is dan ook gestoeld…

  Reacties uitgeschakeld voor Waarschuwende profetie