Profetie overstijgend

Tongentaal en profetie

Tongentaal en profetie: een verslag van het studieverlof van ds. Berto Lampen verbonden aan de Goede Herder Kerk in Epe.

Ds. Lampen is een PKN predikant die zijn studieverlof gebruikt heeft om de onderwerpen tongentaal en profetie te onderzoeken. Hij legt goede verbanden vanuit de Bijbel naar de praktijk, die hij goed weet te onderbouwen. Ook koppelt hij zijn studie aan wetenschappelijk onderzoek. Hij verwijst naar dr. Carl Peterson, een hersenspecialist aan de Oral Roberts University in Tulsa. Deze constateerde dat er een gedeelte van ons brein dat weinig gebruikt werd, juist actief wordt op het moment dat er in tongentaal wordt gesproken. Ook worden er stoffen vrijgezet die een positieve uitwerking hebben op onze weerstand. Tongentaal kan een voorbereiding zijn op profetie. Het zingen in tongentaal nam in de eerste gemeenten een bijzondere plaats in en werd gezien als verrijking van de aanbidding. Deze uiting van de liturgie werd als echo gezien van de hemelse wereld. Tongentaal is aan te bevelen bij het doen van voorbede en als taal als men zelf niet meer weet wat te bidden. Het gebeurt vaker dat God dan weer woorden geeft, die profetisch kunnen zijn.

Dat profetie niet meer voor zou komen berust op een foutieve uitleg van 1 Cor. 13:10, waar het volmaakte niet duidt op een voltooiing van de Bijbel maar op de wederkomst van Christus, zie vers 12. Waarom zijn er dan gaven als we de Bijbel als stem van God hebben? Wanneer mensen een profetie ontvangen en dan zien dat God hun gebeden heeft gehoord en diep betrokken is bij hun leven dan worden ze bemoedigd om door te zetten en te volharden. Zelfs een corrigerende profetie heeft opbouw en stichting tot doel. Profetie is tot opbouw van de gemeente. Profetie is geen dwang uitoefenen of een moeten, maar ter inspiratie en beoogd iets op gang te brengen. Iemand die profeteert zal een zachtmoedige geest moeten hebben en ook zelf leiding en correctie dienen te accepteren. Profetie dient getoetst te worden. Ds. Lampen gaat uit van interpretatie door de ontvanger van de profetie en komt met een paar voorbeelden waar dat niet zo goed gaat. Naar mijn mening is het beter dat een ander toetst. Hij beschouwt zijn verslag als een tussentijdse rapportage en wil nog meer onderzoek hiernaar doen. Het verslag van zijn studieverlof is hier te downloaden. Van harte aanbevolen!

Samenvattend: profetie richt zich op het bouwwerk en niet op het fundament.

Reacties uitgeschakeld voor Tongentaal en profetie