Boeken

 • Boeken,  profetie in de gemeente

  Als geen Ander, dr. Gert Kwakkel (2014)

  Als geen Ander, dr. Gert Kwakkel (2014). Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zijn 25-jarige verbintenis aan deze universiteit was mede de aanleiding tot de samenstelling van deze bundel. Gert Kwakkel schrijft: Komt profetie nog voor als gave van de Geest in de christelijke kerk? Bestudering van Petrus’ pinksterpreek in Handelingen 2 laat zien dat er maar één antwoord op deze vraag mogelijk is: ja, zeker! p134 De belofte van de gave van profetie is zeker. De vervulling daarvan hangt niet af van een bepaalde vorm. Waar niet alles duidelijk is, is het goed je te concentreren op dat wat het wel is. Dan…

  Reacties uitgeschakeld voor Als geen Ander, dr. Gert Kwakkel (2014)
 • Boeken,  Profetie in het publieke domein

  The Seven Mountain Prophecy, Johnny Enlow 2008

  The Seven Mountain Prophecy, Johnny Enlow 2008 Johnny Enlow roept ons op om als christenen positie in te nemen in de zeven gebieden (bergen)  van onze culturen: media, overheid, educatie, economie, religie, viering en familie. Hij benoemt zijn boek zowel profetie als strategie en werkt dat voor ieder segment uit. Zijn stelling is dat de kerk het gebed van Jezus vervult ziet, “op aarde zoals het is in de hemel”. Christenen zijn essentieel in het veroveren van de zeven bergen en het aanbieden van een levendige bruid aan Christus. In dat opzicht voorziet hij een geestelijke tsunami, die hij de Elia revolutie noemt. Hij baseert zich op de belofte dat…

  Reacties uitgeschakeld voor The Seven Mountain Prophecy, Johnny Enlow 2008
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012

  Dit boek gaat in op de diverse wijzen waarop profetie benut kan worden in het brengen van het evangelie en werpt terug op de basis en de bron van waaruit we dit willen doen. Het moedigt aan om te oefenen in een veilige en gecontroleerde setting en geeft aan de hand van een voorbeeld in Noorwegen aan hoe belangrijk het is Gods boodschap door te geven als die op ons hart geplaatst wordt. Stibbe onderscheid twee typen van profetisch evangeliseren: type A is wanneer een christen iets ontvangt over een niet-christen en type B is wanneer de Heilige Geest een openbaring geeft aan een niet-christen. Het geeft aan waarom het…

  Reacties uitgeschakeld voor Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012
 • Boeken,  Profetie overstijgend

  Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996

  Jack Deere is een voormalig associate professor Oude Testament aan de Dallas Theological Seminary. In dit boek houdt hij ons een spiegel voor. Hij beschrijft de hoge inschatting van zijn eigen kennis en de interpretatie die hij had van de Bijbel. Vervolgens vertelt hij zijn weg om Gods stem op een andere manier direct te verstaan. Daarin komt hij met vele voorbeelden wat er goed én niet zo goed is gegaan in zijn eigen zoektocht. Daardoor neemt hij de lezer goed mee in zijn levensverhaal en ontwikkelingen. Kwetsbaarheid is voor hem een belangrijke rol gaan spelen in de intieme relatie met God en de mensen. Vervolgens koppelt hij kwetsbaarheid aan…

  Reacties uitgeschakeld voor Surprised by the voice of God, Jack Deere, 1996