Boeken,  profetie in de gemeente

Profetie in context – drs. Mark Peter van der Bijl

Profetie in context – drs. Mark Peter van der Bijl (2013) Mark Peter is opgegroeid in een evangelische – charismatische omgeving. Hij heeft een HBO opleiding theologie gevolgd, waarna hij aan de VU zijn master haalde met als specialisatie “Pentecostal Theology”. Zijn boek gaat over de noodzaak om profetieën te toetsen. Hij onderzoekt hoe dat al dan niet plaatsvindt in drie christelijke bewegingen, de pinkster-, charismatische en Vineyard beweging. Voor de pinksterbeweging gebruikt hij de boeken en publicaties van Donald Gee, William K. Kay en Cecil M. Robeck. De charismatische beweging onderzoekt hij Michael Harper, Don Basham, Graham Cooke, Wayne Grudem en Clifford Hill. Voor de Vineyard beweging raadpleegt hij Jack Deere, Mike Bickle, David Pytches en John Wimber. Hij komt tot unanieme toetsingscriteria die iedereen onderschrijft, namelijk: 1. De Schrift 2. De leer van Jezus 3. Het evangelie 4. Het karakter van de profeet 5. De vervulling van de profetie 6. Is het opbouwend? 7. Klikt het? 8. Is het opbouwend en werkt dat verder uit in zijn boek (p139/140). Vervolgens werkt hij uit wie er zouden mogen toetsen, is dat de hele gemeente, de profeten of de leiding? Onder verwijzing naar Anderson stelt hij dat de gemeente in Korinthe geen oudsten had. Daarmee kan Paulus nooit bedoeld hebben dat de leiding (de oudsten) de toetsing van profetieën zou doen. Wel vindt Paulus het belangrijk dat er goede leiding is of komt. (p155) Hij legt terecht de vinger bij goede toetsing. In zijn conclusie stelt hij: “Toetsen is belangrijk, maar de wil en de moed om te toetsten moet ook aanwezig zijn.” Waarbij hij verwijst naar de vele keren dat dit niet gebeurde en grote schade opleverde voor de opbouw van Christus’ gemeente. En die opbouw is het uiteindelijke doel van profetie! Kortom een kritisch boek dat een goede spiegel voorhoudt om profetie te bevorderen op een gezonde manier! Het boek is hier te bestellen.

Reacties uitgeschakeld voor Profetie in context – drs. Mark Peter van der Bijl