Boeken,  profetie in de gemeente

Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie

Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie A. Hobé en J.L.M. Straetemans – juni 2013 Voor het profetisch overleg in juni 2013 stelde de Hersteld Apostolische Zendingkerk haar visie op profetie op. U kunt Visie Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie onder aan deze webpagina downloaden. Eerst wordt de historie beschreven. In 1827 vertelde de Schotse predikant Story dat er mensen met bijzondere geestesgaven in zijn gemeente waren. In 1828 vond er in het Duitse plaatsje Karlshuld onder pastoor Johan E.G. Lutz profetie plaats in de gemeente. In 1831 vond in Londen onder Edward Irving profetie in de gemeente plaats. Omdat dit in het kerkverband niet paste leidde dit tot oprichting van de Katholiek Apostolische Kerk waarin men de viervoudige bediening apostel, profeet, evangelist en herder instelde. Opvallend genoeg sloot dit aan bij de eerste profetie in de gemeente van pastoor Lutz, waarin gezegd werd dat God weer apostelen, profeten, evangelisten en herders zou geven. In 1863 werd F.W. Schwartz naar Nederland gezonden en stond hij aan het begin van het apostolisch werk in Nederland. Vervolgens wordt een onderbouwing gegeven over de werking van profetie anno nu in de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Profetie bestaat uit gedachten van God die aan de profeterende persoon kenbaar worden gemaakt. (2 Petrus 1: 20 en 21) en dient tot stichting, vermaning en vertroosting (1 Kor. 14:3). Daarna wordt toetsing beschreven waarin zowel de profetie als de levenswandel betrokken worden. En wordt er kort gesproken over visioenen en dromen. Tijdens het profetisch overleg kwam naar voren dat profetie uitgesproken wordt door profetische vaten die tijdens de diensten in de gemeente profeteren (mensen die of aangesteld zijn tot profeet of profetisch begaafd zijn). Hiervan waren er in juni 2013 vijf in het kerkverband. Iedere profetie wordt genoteerd en besproken tijdens een overleg met apostelen en profeten, waar het ook getoetst wordt. Profetieën worden bewaard omdat ze ook op een veel later tijdstip uit kunnen komen. Profetieën worden in Nederland dus al meer dan een eeuw uitgesproken, getoetst, bewaard en gekoesterd!

Reacties uitgeschakeld voor Visie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk op profetie