Boeken,  profetie in de gemeente

Profeteer! Bruce Collins

Profeteer! Een praktische gids om uw profetische gave te ontwikkelen, Bruce Collins 2000 Bruce Collins is verbonden aan de Anglicaanse kerk in Engeland en verantwoordelijk voor het internationale netwerk van New Wine. Hij heeft vele gelovigen geholpen hun gave van profetie te ontwikkelen. In zijn boek gaat hij in op de basisbeginselen om profetie te beoefenen, bepleit hij ruimte om deze gave te ontwikkelen en geeft hij richting aan de wijze waarop dat gedaan kan worden. Hij onderbouwt zijn stellingen stelselmatig met tekstverwijzingen en geeft in een beknopt aantal woorden inhoud aan zijn betoog. Een boek dat wel iets weg heeft van een standaardwerk. Hij gaat in op zijn eigen aarzeling zoals het moment dat hij iemand moet vertellen dat God houd van de manier waarop deze zijn bier drinkt (p.25). Deze aarzeling is goed te begrijpen! Wat blijkt: deze man had van God begrepen dat hij het evangelie moest gaan delen met mannen in de plaatselijke bar en hij was erg bemoedigd door dit profetische woord. Bruce Collins onderbouwt waarom hij meent dat alle geest vervulde christenen de gave van profetie kunnen beoefenen. Hij maant tot voorzichtigheid in zowel het profetisch spreken en niet direct de woorden “God heeft gesproken” te gebruiken om brokken te voorkomen zoals in het verleden veel is gebeurd. Veelmeer vanuit liefde en zachtmoedigheid onderscheid te maken wanneer wel en niet te spreken. Ruimte te geven om te oefenen met profetie binnen afgebakende kaders. Profetie en de profeet te toetsen, want we kunnen fouten maken en “ons profeteren is ten dele”. Hij is ook praktisch en komt met drie mogelijkheden om te oefenen. De kernvraag in dit boek is er bereidheid bij onszelf is of wij onszelf beschikbaar willen stellen. Voor de invulling daarvan is dit boek een goede handleiding!

Reacties uitgeschakeld voor Profeteer! Bruce Collins