Boeken,  Profetie naar personen

Prophecy and heal the sick- Matt Helland

Prophecy and heal the sick. Het boek van Matt Helland is verfrissend. Matt schrijft leesbaar en enthousiast, maar ook praktisch en toepasbaar. Hij komt met praktische voorbeelden die de lezer in staat stellen om zich deze in te leven, maar ook om ze zelf toe te passen. Wel wordt de lezer opgeroepen om of mensen om zich heen te verzamelen die hem de waarheid durven vertellen of in groepsverband op te trekken en zo elkaar te stimuleren te leren en ontwikkelen. In zijn boek verwijst hij naar oude en recente leermeesters. Het bouwt voort op de wijze uitspraken die door andere zijn gedaan en dat maakt het boek interessant. Matt neemt zijn eigen weg op het gebied van profetie en genezing mee in de uitwerkingen in zijn boek. Daarin durft hij kwetsbaar te zijn in het benoemen van die zaken die niet goed gingen en hoe hij daar mee om is gegaan. Het steeds weer terug verwijzen naar de Bijbel en dat als toets te gebruiken is heel erg belangrijk. Het idee om mensen waar hij over heeft geprofeteerd of voor genezing heeft gebeden een kleine vragenlijst te geven om in te vullen spreekt me erg aan. Ook daarin toetst hij voortdurend de uitkomst van zijn inzet. Hoe lang hij ook al bezig is, toetsen blijft belangrijk bij de gaven van de Geest. Daarbij wijst hij erop dat het voor iemand met een profetische gave niet het belangrijkste is te profeteren maar om van mensen te houden op dezelfde manier als God van ons houd. En als we er op die manier naar kijken dan zijn er zoveel mogelijkheden voor een Goddelijke ontmoeting, tot een gesprek in een restaurant of groentewinkel aan toe. Zijn nadruk op vasthoudendheid om door te gaan, ook als je niet direct resultaat ziet is een aanmoediging voor ons om deze weg door te gaan. Hij geeft hiermee aan dat er een ontwikkeling nodig is om te blijven groeien in de gaven van de Geest en dat dit voor ieder christen is weggelegd. Tijdens het lezen van zijn boek werd de gedachte steeds sterker dat door de verbondenheid tussen genezing en profetie, dit boek ook geschreven is tot genezing van de gave van profetie in Nederland. In Nederland is het deel over profetie in dit boek verkrijgbaar onder de naam – Profeteren, gewoon doen!

Reacties uitgeschakeld voor Prophecy and heal the sick- Matt Helland