Boeken,  Profetie overstijgend

Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012

Prophetic Evangelism

Dit boek gaat in op de diverse wijzen waarop profetie benut kan worden in het brengen van het evangelie en werpt terug op de basis en de bron van waaruit we dit willen doen. Het moedigt aan om te oefenen in een veilige en gecontroleerde setting en geeft aan de hand van een voorbeeld in Noorwegen aan hoe belangrijk het is Gods boodschap door te geven als die op ons hart geplaatst wordt. Stibbe onderscheid twee typen van profetisch evangeliseren: type A is wanneer een christen iets ontvangt over een niet-christen en type B is wanneer de Heilige Geest een openbaring geeft aan een niet-christen. Het geeft aan waarom het belangrijk is om betrokken te raken bij het profetisch evangeliseren en hoe je dat kunt doen. Te bestellen: Bol en deels in te zien Amazon

Reacties uitgeschakeld voor Prophetic evangelism, Mark Stibbe 2004 and reprinted 2012