Bijeenkomsten

Toetsen van profetie

door ds. M.D. Geuze, emeritus predikant in de PKN te Nunspeet en dhr. Jacques Straetemans en dhr. Arie Hobé van de Hersteld Apostolische Zendingkerk 1 oktober 2015

Ds. Geuze sprak over de introductie van een code om profetie te toetsen en dhr. Jacques Straetemans en dhr. Arie Hobé spraken over de introductie van de wijze van toetsen in de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Het doel van de bijeenkomst was het formuleren van enkele conclusies.

Enkele conclusies m.b.t. toeten van profetieën

  1. De eerste toetsing dient te gebeuren door de persoon die de profetie ontvangt; 
  2. Ook de ontvanger dient te toetsen
  3. Toetsing door apostelen, profeten, oudsten blijft belangrijk, hetzij vooraf of nadien;
  4. Het is belangrijk dat profetieën worden opgeschreven of opgenomen;  
  5. Afhankelijk voor wie de profetie bestemd is, kunnen we niveaus van toetsing onderscheiden: lokaal, nationaal, internationaal;
  6. Bij toetsen is het belangrijk om de balans te bewaren tussen ruimte voor experimenteren en zuiverheid;
  7. Het is ook belangrijk dat de morele zuiverheid van de profeet getoetst wordt en de vraag wordt gesteld: is hij of zij accountable aan iemand?

Het verslag van de bijeenkomst is hier te downloaden.

Reacties uitgeschakeld voor Toetsen van profetie