Cursussen

Nederland zoekt

Nederland Zoekt heeft een aparte pagina op haar website voor cursussen, workshops, huddles en leergemeenschappen om kerken in Nederland verder te helpen de gave van profetie te ontwikkelen onder het motto: Kerken willen wel, maar…

Veel kerken willen ‘iets’ met luisteren naar God, maar hebben reële vragen. Kunnen profeten zomaar alles zeggen? Wat is nou van God en wat niet?

Nederland Zoekt helpt kerken en missiegroepen om een cultuur te laten groeien, waarin luisteren naar God en profetie op een volwassen manier plek krijgen. Dit doen we onder andere door het aanbieden van:

– de leergemeenschap: een tweejarig leertraject waarin jouw kerk ondersteund wordt in het groeien van deze cultuur;
– de Prophecy Course: een 8-delige cursus waarin persoonlijke groei in het luisteren naar God centraal staat
coachingshuddels: een intensieve en structurele setting waarin persoonlijke groei in het luisteren naar God centraal staat
workshops: dagen waarin we met je nadenken over profetie binnen de context van de lokale kerk

Basis voor het onderwijs komt van Cath Livesey:

Het team van Accessible Prophecy geeft het onderwijs en de training tijdens de tweejarige Profetische Leergemeenschap. Cath Livesey is de voorvrouw van deze organisatie en geeft daarnaast leiding aan de profetische bediening van St. Thomas church in Sheffield (UK). Al jaar en dag geeft ze onderwijs en training in het luisteren naar God en het gebruik van de profetische gave.

Reacties uitgeschakeld voor Nederland zoekt