Cursussen

Profetenschool

Profetenschool

Stichting Living in your destiny organiseert profetenscholen. Opgave kan via de website van LIYD voor Profetenschool 1, Profetenschool 2, Profetenschool 3.

Profetenschool 1

Het is belangrijk om de stem van God te kunnen herkennen en te onderscheiden en om profetische woorden aan anderen te kunnen doorgeven en te toetsen. Tijdens de training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen.

De basis wordt gelegd voor het effectief handelen in het profetische. Onderwerpen zijn: het herstel van de gaven, de verschillende niveaus van autoriteit in het profeteren, profetisch protocol, profetisch schilderen en volwassenheid in het profeteren

Profetenschool

Nadruk op het leren toetsen van profetische woorden en op groei in accuraatheid in het profeteren. Onderwerpen zijn: bedienen in de gezindheid van Christus, het verschil tussen ware en valse profetie, correcte maatstaven voor profeten en richtlijnen voor het evalueren en toetsen van profetische woorden.

Profetenschool 3

De nadruk tijdens de Profetenschool 3 ligt op het staan in de bediening als profeet zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zoals het stichten en begeleiden van profetische teams in de gemeente, profetische valkuilen en profetische evangelisatie en profetie op de werkvloer worden behandeld.

Reacties uitgeschakeld voor Profetenschool