Doneer

Door de bezinningsgroep worden kosten gemaakt onder andere voor de open avonden die we organiseren, sommige sprekers vragen een vergoeding en reiskosten, deze website moet gehost en technisch onderhouden worden. Daarnaast willen we graag onderzoek laten uitvoeren. Als dat door stagiaires gebeurt dan hoeft dat niet veel te kosten, als dat professioneel moet worden uitgevoerd dan zijn er grote bedragen voor nodig.

Vandaar dat we vragen om onze activiteiten ruimhartig te steunen.Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar via MissieNederland die een ANBI status heeft. Graag uw bijdrage doneren via:

Missie Nederland te Driebergen

Bankrekening IBAN: NL26 INGB 0000 0044 02
giften o.v.v. Netwerk Bezinning Profetie (let op dat u deze vermelding erbij zet, anders kan niet bijgehouden worden dat uw gift voor het netwerk profetie bedoeld is!)